אנו בבית הילדים גאים ברמת המצויינות אליה הגענו!                    להלן האישורים המעידים על כך:  

 אישור על ניהול תקין תעודה לרישום עמותות


תו תקן ISO 9001

תו תקן מידותאישור עמותה לפי סעיף 46